Eenzaamheid

eenzaamheid-ook-bij-jonge-mensen

eenzaamheid-ook-bij-jonge-mensen

Omslag Creatief Leven 3DEenzaamheid 

Jong of oud, iedereen heeft er weleens last van.

Eenzaamheid is een signaal.

Duurt het te lang doe er dan wat aan.

Het is mogelijk!

Er zijn trainingen voor alle gezondheidscentra in Nederland om de artsen en praktijkondersteuners van huisartsen te informeren middels workshops om eenzaamheid te herkennen en het op een effectieve manier aan te pakken. Vragen hier over? bel 06-41141703.

Met het programma Creatief Leven wordt je weer actief, bewust en vaardiger om duurzame relaties aan te gaan en het geluk in je leven te bevorderen.

Kijk voor de ervaringen van een van de cursisten:  https://www.youtube.com/watch?v=o9eg0P3rIh8

In de media:

De deelnemers van het TV programma Nooit meer alleen van Omroep MAX over hun ervaringen met de cursus Creatief Leven.

https://vimeo.com/197907728

Interview met Lody en Elleke van Welzijn Lelystad.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/134908/lelystad-zorgen-om-groeiende-eenzaamheid

Ook de ervaringen van Marijke met Creatief Leven  te zien op Omroep Flevoland.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142695/lelystad-aanpak-eenzaamheid-moet-anders

Nu ook in Lelystad, Almere, Dronten en Emmeloord!

Op het ogenblik werk ik samen met Welzijn Lelystad, CMO Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland en De Schoor Welzijnsorganisatie in Almere om eenzaamheid terug te dringen..

Heeft u interesse? Vraag informatie aan door een mail te sturen aan info@nctraning.nl

Wat is eenzaamheid.

Je eenzaam voelen is normaal. Maar het is niet iets dat vanzelf over gaat. Je moet er iets aan doen. Hoe jij in jouw geval het beste te werk kunt gaan hangt helemaal af van jou als persoon, van je geschiedenis, van je omstandigheden en je karakter. Daarom is er geen standaard aanpak. Maar er zijn meer mogelijkheden dan je misschien denkt.

Door neuropsychologisch onderzoek van de laatste twintig jaar weten we inmiddels dat het gevoel van eenzaamheid een directe fysieke ervaring is. Het gaat dus niet om het verschil tussen wat je hebt en wat je wilt.

Eenzaamheid is een fysiek verschijnsel, net zoals honger of dorst dat is. Het geeft ons het signaal dat we een tekort hebben in onze verbinding met anderen. Jammer genoeg vertelt dat signaal er niet bij wat we dan moeten doen, en om welk tekort het gaat. Het vereist wat speurwerk om daar achter te komen.

Dat is nodig, want aan eenzaamheid moet je wat doen. Doe je dat niet, dan heeft je lichaam daarvan te lijden. De negatieve gevolgen van eenzaamheid zijn indrukwekkend. Als je ook maar enigszins in een situatie bent waarin je wat kunt doen aan eenzaamheid, is het verstandig in actie te komen. Weet je niet wat je kunt doen of hoe je het moet aanpakken? Om hulp vragen is ook in actie komen.

Dat is waar wij bij helpen. Bijvoorbeeld met het programma Creatief Leven.

Eenzaamheid en de samenleving.

Eenzaamheid treft alle bevolkingsgroepen, maar alleenwonende ouderen, met name degenen die over minder financiële armslag beschikken, lopen meer risico op langer durende eenzaamheid. Onder ouderen zegt ca. 40% (te) vaak last te hebben van eenzaamheid. Ongeveer 10% heeft last van ernstige eenzaamheid. Hierbij is sprake van durende problematiek, met gezondheidsvermindering en weinig kans om zonder hulp uit deze situatie te raken. Het terugdringen van eenzaamheid is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Het is belangrijk dat thuiswonende ouderen over de vaardigheden beschikken een netwerk te bouwen en te onderhouden. Niet iedereen beschikt zonder meer over die vaardigheden. Vooral veranderingen in levensomstandigheden kunnen gevoelens van eenzaamheid oproepen. Hiermee om kunnen gaan is belangrijk, zowel overigens voor alleenstaanden als voor samenwonenden.

De aanpak van eenzaamheid is niet eenvoudig gebleken. Van een dertiental programma’s die de afgelopen jaren in Nederland zijn uitgevoerd en gemonitord, waren er 10 niet succesvol. Twee waren contraproductief en nog eens twee bleken resultaat te hebben. Tijd dus voor een nieuwe aanpak.

FolderHet Cursus programma Creatief Leven.

Doelstelling

  • Preventie van eenzaamheid, c.q. vermindering van eenzaamheid van ouderen
  • versterking eigen kracht van ouderen
  • versterking en uitbreiding van vaardigheden in het omgaan met transities
  • ontwikkelen van vaardigheden onderhouden van een sociaal helpend netwerk
  • stimulering algehele gemeenschapszin
  • versterking geestelijke en sociale welbevinden participanten
  • versterking gevoelens van veiligheid, verbondenheid en zinvolheid participanten
  • onderzoeken of deze cursus navolging verdient

Doelgroep

Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen en er iets aan willen doen. Dat kunnen mensen van alle leeftijden zijn die ook nog in staat zij het programma Creatief leven te volgen.

Heb je interesse, Meld je aan!  info@nctraning.nl

Kijk voor meer info op www.eenzaamheid.info

Logo Eenzaamheid Informatie Centrum